Trang chủ > Books, Giáo dục > Kho sách xưa tổng hợp Free Download

Kho sách xưa tổng hợp Free Download

Tri thức của nhân loại là bao la vô tận. Theo thời gian, thế giới sách – nơi lưu giữ tri thức cũng ngày một màu mỡ. Có những quyển sách rất mới cũng có những quyển đã lâu, lưu lại tri thức và kinh nghiệm của tiền nhân. Và cũng có những người trẻ âm thầm lưu lại những giá trị của tiền nhân qua từng trang sách xưa.

Khác với dân chơi sách chuyên nghiệp luôn quan tâm đến những chi tiết xung quanh cuốn sách như bản in năm nào, chất lượng in ấn, lịch sử cuốn sách…, những nhà nghiên cứu chỉ quan tâm duy nhất đến nội dung sách. Thế nhưng, để tìm được một cuốn sách cũ có giá trị, đôi khi lại quá khó khăn. Trong bối cảnh đó, việc nhiều thư viện trong và ngoài nước, nhiều tổ chức, cá nhân số hóa các đầu sách rồi đưa lên mạng đã trở thành một nguồn cung cấp tư liệu đầy hấp dẫn với bạn đọc cũng như các nhà nghiên cứu.

Sào Nam Ấn Tập:
http://www.mediafire.com/view/iidl15ls95czevj/SaoNam-A’nTap.pdf

Thi Sĩ Tản Đà (1939):

http://www.mediafire.com/view/fiqnepktm9i0l27/ThiSi-TanDa(1939).pdf

Cứu thương:

http://www.mediafire.com/view/jywpqr4y61hfyuy/Cuu-Thuong(1965).pdf

Sư Phạm lý thuyết:

http://www.mediafire.com/view/2fswksofz6rycwd/Supham-LyThuyet(1968).pdf

Sư phạm thực hành::

http://www.mediafire.com/view/aj08hrwbn2u393k/SuPham-ThucHanh.pdf

Giáo dục cộng đồng (1971):

http://www.mediafire.com/view/2p8v0ck4cjv3262/Giaoduc-congdong(1971).pdf

Giáo dục nhi đồng:

http://www.mediafire.com/view/87nly2j0nxbnmnb/Giaoduc-NhiDong(1970).pdf

Cảm nang người vợ hiền (bà Tùng Long):

http://www.mediafire.com/view/995nqofjc53t205/sach-Nguoivohien.pdf

Lao Trung lãnh vận:

http://www.mediafire.com/view/g22l0dqckgbmag4/TranvanHuong_LaoTrungLanhVan.pdf

Tổng hợp sách xạo:

http://www.mediafire.com/download/2yx62158tej3o57/Tonghop-Sach-xao.rar

Tiểu Phi Lạc náo Saigon (Hồ Hữu Tường) – 2 cuốn:

http://www.mediafire.com/download/gdfvfvg63xr5mdh/sach-Philacdainao-SG.rar

Quân sử quyển 3: (3 phần)

http://www.mediafire.com/view/dvgct44l8acmztl/Quansu-III-phan-1.pdf

http://www.mediafire.com/view/ce1qddm8r94io3z/Quansu-III-phan-2.pdf

http://www.mediafire.com/view/btaitm6rg66zd24/Quansu-III-phan-3+mucluc.pdf

Đại Việt quốc thư:

http://www.mediafire.com/view/mydutey11xq8jym/Dai-Viet-Quoc-Thu.pdf

Kim Nhật – Bóng tối đi qua:

http://www.mediafire.com/view/dn1us9eo5k6cc8c/KimNhat-Bong-toi-di-qua.pdf

Việt Nam Máu lửa (Nghiêm kế Tổ):

http://www.mediafire.com/view/0b63l8utyj3ki41/NghiemKeTo-VNmaulua.pdf

Thiên đường Mù:

http://www.mediafire.com/view/q8y4pz5ef7pzfdr/Thienduongmu-full.pdf

Convoi 42:

http://www.mediafire.com/view/xkn2826m403pn85/Bergot-Convoi-42.pdf

Cuộc chiến Đông dương của tôi:

http://www.mediafire.com/download/d9qj5w3kpt8aiw4/Bigeard-Ma-Guerre-Indochine.rar

Nữ thiên thần ở DBP:

http://www.mediafire.com/download/a3df1g66d7iz8b4/Genvieve-de-Galard-DBP.rar

Những lá thư từ DBP (trích):

http://www.mediafire.com/view/lu1becqqhccdrbf/lettres-de-DBP-_new_.pdf

J’etais Médecin a DBP:

http://www.mediafire.com/download/i6xc0fszubd9kjo/Grauwin-Medecin-a-DBP.rar

Trại Trâu (Parc aux buffles):

http://www.mediafire.com/view/dt6ykmjoeoxqep1/Le_Parc_au_Buffles(dich).docx

Seulement Medecin (Grauwin):

http://www.mediafire.com/download/yxpyfwhvvji9wyg/Grauwin-Seulement+M%C3%A9decin.rar

Đức tự chủ:

http://www.mediafire.com/view/9njy7qn3n94un1v/Sach-Duc-Tu-Chu.pdf

Sử liệu Phù Nam:

http://www.mediafire.com/download/xia0zlsv00q0z7p/sach-Sulieu-PhuNam.rar

Thôi Thực Ký Văn:

http://www.mediafire.com/download/dkzlpgu6uf7bt4d/Sach-ThoiThuc-KyVan(TruongQuocDung).rar

SG năm xưa:

http://www.mediafire.com/download/f2923h2fplzilfy/Sach-Saigon-nam-xua.rar

Phan Đình Phùng:

http://www.mediafire.com/download/sudqi5ircl9mwmv/sach-PhanDinhPhung.rar

Vua Hàm Nghi:

http://www.mediafire.com/view/zblztkcr8byq029/Sach-Vua-HamNghi.pdf

Lương Ngọc Quyến:

http://www.mediafire.com/view/c2b9vb6hzghl26y/sach-LuongNgocQuyen(TanViet).pdf

Ngô vương quyền:

Người thầy thuốc (1938):

http://www.mediafire.com/view/cgxzrngox4vngth/sach-Nguoithaythuoc(ThanhChau-1938).pdf

Sách của Duyên Anh:

http://www.mediafire.com/download/zc9lil9ml9z0slu/DuyenAnh-Sach.rar

Sách giáo khoa thời VNCH:

Em yêu khoa học

http://www.mediafire.com/view/1a9az3hfk20ndux/SGK-emtimhieukhoahoc.pdf

Em bé tôi

http://www.mediafire.com/view/157f4nsuwmtptg4/SGK-embetoi.pdf

Em tập tính tốt :

http://www.mediafire.com/view/rhpn03t0614rno3/sach-EmTapTinhTot.pdf

Quốc Sử lớp 3:

http://www.mediafire.com/download/deq2agqg5zt0hfh/sach-QuocSu-lop-3.rar

Quốc sử lớp nhì: (3 phần)

http://www.mediafire.com/view/29f1gxi1pj4k69p/Quocsu-lop-nhi-1.pdf

http://www.mediafire.com/view/oclrsyc72yqt7qp/Quocsu-lop-nhi-2.pdf

http://www.mediafire.com/view/u952ho69xf4s50y/Quocsu-lop-nhi-3.pdf

Địa lý lớp 3 và khoa học lớp 4:

http://www.mediafire.com/download/7ld7biv5g7yb2py/dialy-lop3%2BKhoahoc-lop4.rar

Việt sử lớp đệ nhất

http://www.mediafire.com/view/jgc3qdvfk3cam18/Sach-VietSu(lop-de-Nhat)-1960-61.pdf

Toán pháp lớp Nhì:

http://www.mediafire.com/view/9d00436cbzgi5uv/Toan-Phap-Lop-Nhi-1.pdf

Học vần lớp 5:

http://www.mediafire.com/view/5zxq1517e0fpzkc/Em-hoc-van-lop-5.pdf

Nguyệt san tiểu học (1961-1962) tháng 11-1961:

http://www.mediafire.com/download/bc22bqnigca76pv/NguyetSan-TieuHoc-%28Nov-1961%29-nienkhoa-61-62.pdf

Quốc văn lớp 3 (1951):

http://www.mediafire.com/view/66iaglemfiiqb2s/Quoc-van-lop-3(1951).pdf

Luận văn lớp 5:

http://www.mediafire.com/view/ujgf8rfvr8xo95v/Luanvan-lop-5-(LuaViet-CanhHong).pdf

Em học Việt Ngữ lớp Tư:

http://www.mediafire.com/download/9xp1zh6vmnn1dum/Em-hoc-Viet-Ngu-lop-Tu.rar

Tập đọc lớp 4:

http://www.mediafire.com/view/5598hus1ggbu0cm/Tapdoc-lop-4-(nam-1969)-new.pdf

Tân Việt Văn lớp Nhứt (1967):

http://www.mediafire.com/view/d294p4nvayu5srq/TânVietVan-lop-Nhut(1967).pdf

Tân Việt Văn lớp Bốn (1`974)

http://www.mediafire.com/view/e3ev5233vuvbj6j/TanVietVan-lop-4(1974).pdf

Tân Việt Văn lớp Tư (1967):

http://www.mediafire.com/view/rvrjs74eciwfjbj/TanVietVan-lop-Tu-(1967).pdf

Địa lý lớp Nhứt:

http://www.mediafire.com/view/yzfzhhia20cysnd/Dialy-lopNhat((1966).pdf

Phòng ngừa bệnh tật (lớp nhứt):

http://www.mediafire.com/view/qf4sda69ja4bjd3/PhongNgua-BenhTat-lop-Nhut.pdf

Toán lớp 3:

http://www.mediafire.com/view/p7wxm78ixg8hetg/Toan-lop-3-(1965).pdf

Bài học giản yếu lớp 2:

http://www.mediafire.com/view/h63ki4q01537y8d/Baihoc-gianyeu-lop-2-(1972).pdf

Bài học giản yếu lớp 4 (1973):

http://www.mediafire.com/view/4j0akk56142t5fb/Baihoc-gianyeu-lop-4(1973).pdf

Quốc văn toàn tập lớp 5 (1959):

http://www.mediafire.com/view/n7jzy5lxcb1bczc/Quocvan-toan-tap-1958.pdf

Quốc văn toàn thư (thiếu mấy trang)

http://www.mediafire.com/view/5aidydsa7a85hok/Quocvan-toanthu-(thieu-vai-trang).pdf

Việt Ngữ lớp 5 (1971):

http://www.mediafire.com/view/o0gdd4o0o8r7cyp/Vietngu-lop-5-(1971).pdf

Công dân giáo dục lớp 12 (1974):

http://www.mediafire.com/view/r9w4vppjcdxhbbx/CongDan-Giaoduc-lop-12-(1974).pdf

Việt Văn toàn thư lớp 3 (1970):

http://www.mediafire.com/view/yzm7ki3x1daem61/VietVan-ToanThu-(1970).pdf

8 môn học yếu lược (1972)

http://www.mediafire.com/view/cdmj4c93qwq3lh5/8-mon-Yeuluoc-lop-5-(1972).pdf

Phát thanh học đường (1966):

http://www.mediafire.com/view/9bsrqv3cirjo8et/Phathanhhocduong-1966.pdf

Luân lý chức nghiệp (1971):

http://www.mediafire.com/view/fuxpb9unbp7ld0n/Luanly-Chucnghiep-1971.pdf

Giáo dục học (Thượng tọa Thích Nguyên Hồng)-dánh cho sinh viên đại học Vạn Hạnh:

http://www.mediafire.com/view/ka2dd23bssulc91/Giaoduchoc-ThichNguyenHong.pdf

Luận đề công dân giáo dục (1960)

http://www.mediafire.com/view/73138dtuy8gigz5/Luande-CongDangiaoduc.pdf

Địa lý lớp Nhì (1966):

http://www.mediafire.com/view/dydi276ub820icl/Dialiy-lopNhi-1966.pdf

Dưới mái học đường (1970):

http://www.mediafire.com/view/7xcal1hmje8jc9s/Duoi-Mai-Hoc-Duong(1970).pdf

Sổ tay hướng đạo:

http://www.mediafire.com/view/decayc9y6vxx71n/Sotayhuongdao-tansinh-&-Hang-Nhi.pdf

Báo Khoa học Huyền Bí:

http://www.mediafire.com/download/s2uf6w48wif9b49/Bao-KHHB(all)1.rar

http://www.mediafire.com/download/hqf5p57bq3zzpu2/Bao-KHHB(all)2.rar

http://www.mediafire.com/download/bz2iwiox4tx623p/Bao-KHHB(all)3.rar

http://www.mediafire.com/download/rak7tp5tfm8cmu6/Bao-KHHB(all)4.rar

http://www.mediafire.com/download/fmx08pss13epag7/Bao-KHHB(all)5.rar

http://www.mediafire.com/download/786h6y08868y26a/Bao-KHHB(all)6.rar

http://www.mediafire.com/download/xd0576rd5di73mi/Bao-KHHB(all)7.rar

http://www.mediafire.com/download/8zh7o9gahn7375i/Bao-KHHB(all)8.rar

(Nguyễn Vỹ) Những người đàn bà lứng danh lịch sử:

http://www.mediafire.com/view/ln9hk2eme64o98t/(NguyenVy)Nhung-danba-lungdanh-licsu.pdf

Thi tù tùng thoại (Huỳnh Thúc Kháng):

http://www.mediafire.com/view/c32a47rux7muyiy/HunhThucKhang-ThituTungthoai.pdf

Sự thật quan hệ VN-TQ:

http://www.mediafire.com/view/gghrb4368uo4336/suthat-quanhe-VN-TQ.pdf

Thiên đường mù (Dương Thu Hương):

http://www.mediafire.com/view/q8y4pz5ef7pzfdr/Thienduongmu-full.pdf

Thần Hổ (chuyên ma)-Tchya:

http://www.mediafire.com/view/848939c90w8bcq5/Tchya-Than-Ho.pdf

Tự điển quân sự:

http://www.mediafire.com/view/8o6hw55iz3rf66r/Tudien-Quansu-1.pdf

Tự điền quân sự Việt-Pháp-Mỹ:

http://www.mediafire.com/view/78dtb5gppyn3z27/Tudien-quansu-VietPhapMy.pdf

Nude photography – the art and the craft:

http://www.mediafire.com/view/gr7dghdsg6gulhl/Nude_Photography_-_The_Art_and_the_Craft1.pdf

Quốc văn lớp 12 (1974):

http://www.mediafire.com/view/6ibpfzbcr9lxf9o/Quocvan-lop-12(1974).pdf

Giữ gìn sức khỏe – lớp 5:

http://www.mediafire.com/view/ms89mc6cjsrjaw0/GiuGinSucKhoe-lop-5.pdf

Thủ công lớp Nhì-Nhất:

http://www.mediafire.com/view/ihavu42aaqol2k1/ThuCong-lop-Nhi&Nhat.pdf

Đời một Tổng Thống:

http://www.mediafire.com/view/o7d1a4cd41a1kyf/Doi-mot-TongThong-NgoDinhDiem.pdf

Thi vào lớp 6 (1971):

http://www.mediafire.com/view/mnmqzrn2b5qxepj/Thi-vao-lop-6(1971).pdf

Công dân giáo dục lớp 11 (1969):

http://www.mediafire.com/view/x0m5royi9l7xk95/GiaducCongDan-lop-11-(1969).pdf

Tập làm văn lớp 5 (1971):

http://www.mediafire.com/view/bbdi9481p9j8bmq/Taplamvan-lop-5-(1971).pdf

Toán pháp lớp 5 (nhà xuát bản Lửa Việt – 1972):

http://www.mediafire.com/view/dkstb94id2ctxv3/Toanphap-lop-5-(LuaViet)-1972.pdf

Tâm lý học lớp 12ABCD (1967):

http://www.mediafire.com/view/w6atnj9j7aje3hy/Tamlyhoc-12ABCD-1967.pdf

Chính trị phổ thông (niên khóa 65-66):

http://www.mediafire.com/view/ejedfr2hjh1147s/Chinhtri-phothong-1965-1966.pdf

Quốc văn tân biên lớp 5 (1971):

http://www.mediafire.com/view/siso22999ocud9y/Quocvan-Tanbien-(1971).pdf

Kỹ thuật tuyên truyền chính trị:

http://www.mediafire.com/view/7r9n738p55mxqa9/Kythuat-tuyentruyen-chinhtri-1969.pdf

Lịch sử VN và thế giới (lớp đệ tứ – 1959):

http://www.mediafire.com/view/v6bfg2dufwpj1zl/Lichsu-VN-thegioi(lop-deTu-1959).pdf

Minh Tâm Bửu Giám (1968):

http://www.mediafire.com/view/aim5k4895c8a64f/MinhTamBuuGiam-1968.pdf

Đông lai bác nghị (1973)

http://www.mediafire.com/view/h7omam8a42rhoct/DongLaiBacNghi-1973.pdf

Sử địa lớp đệ Nhất (1969):

http://www.mediafire.com/view/h3ve25fvaec6ysp/SuDia-lopDeNhat-1969.pdf

Sách xạo: Những hòang đố không ngai (1983):

http://www.mediafire.com/view/bfd6qb2nsoo9p93/sachxao-Hoangdekhongngai.pdfViệt văn đệ Nhị (1953) – mất bìa.

http://www.mediafire.com/view/x5jork77588fzr1/VietVan-deNhi-1953.pdf

Hình học không gian lớp 11 ban A (1965):

http://www.mediafire.com/view/5f9l02ep2mjk9sb/Hinhhockhonggian-11A(1965).pdf

Đại số học lớp 11 ban A (1965):

http://www.mediafire.com/view/9262631w3oshf4i/Daiso-11A(1965).pdf

Vạn vật học đệ nhị (1969)

http://www.mediafire.com/view/a1w5bovji3w7045/VanVathoc-deNhi-1969.pdf

Một đời TT Ngô Đình Diệm:

http://www.mediafire.com/download/o7d1a4cd41a1kyf/Doi-mot-TongThong-NgoDinhDiem.pdf

Thể dục tiểu học (1968)

http://www.mediafire.com/view/nggzixvvjnf3m4i/Theduc-tieuhoc-1968.pdf

Bài học giản yếu lớp 3 (1971):

http://www.mediafire.com/view/f98ud747wsyf7c0/Baihoc-giangyeu-lop-3-(1971).pdf

Quốc văn lớp 5 – Lửa Việt (1974):http://www.mediafire.com/view/rzrieq1fajd175v/QuocVan-lop5-LuaViet(1974).pdfQuốc văn tân biên lớp 5 (1972):http://www.mediafire.com/view/86ow4la42zpvlgx/Quocvan-Tanbien(1972).pdfQuốcvăn tân biên lớp 3 (1972):http://www.mediafire.com/view/b1sj51r1lvbhk5d/Quocvan-tanbien-lop3(1972).pdfHồi ký 40 năm làmbáo (Hồ Hữu Tường):

http://www.mediafire.com/view/j2x5cn8zvlphe17/(HoHuuTuong)-40-nam-lambao.pdf

ViệtVăn Tân Tập lớp Nhì (1964):

http://www.mediafire.com/view/tqatkj77qq6ja74/VietVan-TanTap-lop-Nhi-1964.pdf

Đức thầy còn hay mất ?http://www.mediafire.com/view/zpvqlgf3u2rkmrs/Ducthay-con-hay-mat.pdfViệtNgữ Tân Thư (phần giáo viên) -1962:

http://www.mediafire.com/view/1j1v1kobj8osmo8/VietNgu-TanThu-lop-5-(phan-Giaovien)-1962.pdf

Tómlược Đức Dục, Sử Địa, Vệ sinh lớp hai – 1972:

http://www.mediafire.com/view/wcc39zy1a740xpb/Tomluoc-Ducduc-SuDia-vesinh-lop-Nhi-1972.pdf

Đêm Bướm Ma (tuyển truyện ma Việt Nam):

http://www.mediafire.com/view/7jse2larlm4izy3/DemBuomMa-complete.pdf

TânViệt ngữ lớp hai (1974):

http://www.mediafire.com/view/nzwojvx5tftqavw/TanVietNgu-lop-2-(1974).pdf

Em tìm hiểu khoa học lớp 3 (1971)

http://www.mediafire.com/download/1phyjk4quqr8lhu/EmTimHieuKhoahoc-lop-3%281971%29.pdf

Emhoc tóan lớp Tư (1965)

http://www.mediafire.com/download/8i8e1eax5adoh98/Emhoctoan-lop-Tu%281965%29.pdf

Tiểu học Nguyệt San (1956):

http://www.mediafire.com/download/a56kf0y58vy663y/Tieuhoc-Nguyetsan-1956.pdf

<!–[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML /> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]–>

Việt Ngữ Tân Thư lớp Tư (1965):

http://www.mediafire.com/download/so3tug7svcyg8pg/VietNgu-TanThu-Lop-Tu%281965%29.pdf

Đức Dục lớp Nhì (1969):

http://www.mediafire.com/download/y8aa3n2ayrkqise/DucDuc-lop-Nhi-%281969%29.pdf

Khéo tay thủ công lớp 3-4-5 (1966):

http://www.mediafire.com/download/5fblb3tugh50h11/Kheotay-Thucong-lop-3-4-5%281966%29.pdf

Quốc văn tòan thư lớp 3:

http://www.mediafire.com/download/drsd5cz147v2llj/QuocVan-toanthu-lop3.pdf

Toán pháp lớp 5 (1970)-scan lại:

http://www.mediafire.com/view/a2odarra6dxv8ls/ToanPhap-lop-5-(1970-rescan).pdf

Quốc sử lớp nhứt (1968) – scan lại:

http://www.mediafire.com/view/dk2y6lcsxcqglh3/QuocSu-lop-Nhut%281968%29-rescan.pdf

Liên đoàn vận tải VN, đại hội toàn quốc kỳ VI, ba năm hoạt động 69-72:

http://www.mediafire.com/view/fv8ksu3o2yiolx6/Liendoanvantai-69-72.pdf

SÁCH GIÁO KHOA

Em yêu khoa học
http://www.mediafire.com/view/1a9az3hfk20ndux/SGK-emtimhieukhoahoc.pdf

Em bé tôi
http://www.mediafire.com/view/157f4nsuwmtptg4/SGK-embetoi.pdf

Em tập tính tốt :
http://www.mediafire.com/view/rhpn03t0614rno3/sach-EmTapTinhTot.pdf

Quốc Sử lớp 3:
http://www.mediafire.com/download/deq2agqg5zt0hfh/sach-QuocSu-lop-3.rar

Quốc sử lớp nhì: (3 phần)
http://www.mediafire.com/view/29f1gxi1pj4k69p/Quocsu-lop-nhi-1.pdf
http://www.mediafire.com/view/oclrsyc72yqt7qp/Quocsu-lop-nhi-2.pdf
http://www.mediafire.com/view/u952ho69xf4s50y/Quocsu-lop-nhi-3.pdf

Quốc Sử lớp nhất:
http://www.mediafire.com/download/b0xfimf989pim3c/Quocsu-Lop-Nhat-1%262.rar

Địa lý lớp 3 và khoa học lớp 4:
http://www.mediafire.com/download/7ld7biv5g7yb2py/dialy-lop3%2BKhoahoc-lop4.rar

Việt sử lớp đệ nhất
http://www.mediafire.com/view/jgc3qdvfk3cam18/Sach-VietSu(lop-de-Nhat)-1960-61.pdf

Toán pháp lớp Nhì:
http://www.mediafire.com/view/9d00436cbzgi5uv/Toan-Phap-Lop-Nhi-1.pdf

Toán pháp lớp 5:
http://www.mediafire.com/view/74h513nm40s0e8r/Toan-Phap-lop-5.pdf

Học vần lớp 5:
http://www.mediafire.com/view/5zxq1517e0fpzkc/Em-hoc-van-lop-5.pdf

Nguyệt san tiểu học (1961-1962) tháng 11-1961:
http://www.mediafire.com/download/bc22bqnigca76pv/NguyetSan-TieuHoc-%28Nov-1961%29-nienkhoa-61-62.pdf

Quốc văn lớp 3 (1951):
http://www.mediafire.com/view/66iaglemfiiqb2s/Quoc-van-lop-3(1951).pdf

Luận văn lớp 5:
http://www.mediafire.com/view/ujgf8rfvr8xo95v/Luanvan-lop-5-(LuaViet-CanhHong).pdf

Em học Việt Ngữ lớp Tư:
http://www.mediafire.com/download/9xp1zh6vmnn1dum/Em-hoc-Viet-Ngu-lop-Tu.rar

Tập đọc lớp 4:
http://www.mediafire.com/view/5598hus1ggbu0cm/Tapdoc-lop-4-(nam-1969)-new.pdf

Tân Việt Văn lớp Nhứt (1967):
http://www.mediafire.com/view/d294p4nvayu5srq/TânVietVan-lop-Nhut(1967).pdf

Tân Việt Văn lớp Bốn (1974)
http://www.mediafire.com/view/e3ev5233vuvbj6j/TanVietVan-lop-4(1974).pdf

Tân Việt Văn lớp Tư (1967):
http://www.mediafire.com/view/rvrjs74eciwfjbj/TanVietVan-lop-Tu-(1967).pdf

Địa lý lớp Nhứt:
http://www.mediafire.com/view/yzfzhhia20cysnd/Dialy-lopNhat((1966).pdf

SÁCH GIÁO DỤC

Cứu thương:
http://www.mediafire.com/view/jywpqr4y61hfyuy/Cuu-Thuong(1965).pdf

Sư Phạm lý thuyết:
http://www.mediafire.com/view/2fswksofz6rycwd/Supham-LyThuyet(1968).pdf

Sư phạm thực hành::
http://www.mediafire.com/view/aj08hrwbn2u393k/SuPham-ThucHanh.pdf

Giáo dục cộng đồng (1971):
http://www.mediafire.com/view/2p8v0ck4cjv3262/Giaoduc-congdong(1971).pdf

Giáo dục nhi đồng:
http://www.mediafire.com/view/87nly2j0nxbnmnb/Giaoduc-NhiDong(1970).pdf

Quân sử quyển 3: (3 phần)
http://www.mediafire.com/view/dvgct44l8acmztl/Quansu-III-phan-1.pdf
http://www.mediafire.com/view/ce1qddm8r94io3z/Quansu-III-phan-2.pdf
http://www.mediafire.com/view/btaitm6rg66zd24/Quansu-III-phan-3+mucluc.pdf

Đại Việt quốc thư:
http://www.mediafire.com/view/mydutey11xq8jym/Dai-Viet-Quoc-Thu.pdf

Đức tự chủ:
http://www.mediafire.com/view/9njy7qn3n94un1v/Sach-Duc-Tu-Chu.pdf

Sử liệu Phù Nam:
http://www.mediafire.com/download/xia0zlsv00q0z7p/sach-Sulieu-PhuNam.rar

Thôi Thực Ký Văn:
http://www.mediafire.com/download/dkzlpgu6uf7bt4d/Sach-ThoiThuc-KyVan(TruongQuocDung).rar

SG năm xưa:
http://www.mediafire.com/download/f2923h2fplzilfy/Sach-Saigon-nam-xua.rar

Phan Đình Phùng:
http://www.mediafire.com/download/sudqi5ircl9mwmv/sach-PhanDinhPhung.rar

Vua Hàm Nghi:
http://www.mediafire.com/view/zblztkcr8byq029/Sach-Vua-HamNghi.pdf

Lương Ngọc Quyến:
http://www.mediafire.com/view/c2b9vb6hzghl26y/sach-LuongNgocQuyen(TanViet).pdf

Ngô vương quyền:
http://www.mediafire.com/download/kb1tzwg8cjduel8/sach-NgoVuongQuyen.rar

Người thầy thuốc (1938):
http://www.mediafire.com/view/cgxzrngox4vngth/sach-Nguoithaythuoc(ThanhChau-1938).pdf

SÁCH VÀ TÁC PHẨM KHÁC

Cảm nang người vợ hiền (bà Tùng Long):
http://www.mediafire.com/view/995nqofjc53t205/sach-Nguoivohien.pdf

Lao Trung lãnh vận:
http://www.mediafire.com/view/g22l0dqckgbmag4/TranvanHuong_LaoTrungLanhVan.pdf

Tiểu Phi Lạc náo Saigon (Hồ Hữu Tường) – 2 cuốn:
http://www.mediafire.com/download/gdfvfvg63xr5mdh/sach-Philacdainao-SG.rar

Kim Nhật – Bóng tối đi qua:
http://www.mediafire.com/view/dn1us9eo5k6cc8c/KimNhat-Bong-toi-di-qua.pdf

Việt Nam Máu lửa (Nghiêm kế Tổ):
http://www.mediafire.com/view/0b63l8utyj3ki41/NghiemKeTo-VNmaulua.pdf

Thiên đường Mù:
http://www.mediafire.com/view/q8y4pz5ef7pzfdr/Thienduongmu-full.pdf

Convoi 42:
http://www.mediafire.com/view/xkn2826m403pn85/Bergot-Convoi-42.pdf

Cuộc chiến Đông dương của tôi:
http://www.mediafire.com/download/d9qj5w3kpt8aiw4/Bigeard-Ma-Guerre-Indochine.rar

Nữ thiên thần ở DBP:
http://www.mediafire.com/download/a3df1g66d7iz8b4/Genvieve-de-Galard-DBP.rar

Những lá thư từ DBP (trích):
http://www.mediafire.com/view/lu1becqqhccdrbf/lettres-de-DBP-_new_.pdf

J’etais Médecin a DBP:
http://www.mediafire.com/download/i6xc0fszubd9kjo/Grauwin-Medecin-a-DBP.rar

Seulement Medecin:
http://www.mediafire.com/download/yxpyfwhvvji9wyg/Grauwin-Seulement+M%C3%A9decin.rar

Trại Trâu (Parc aux buffles):
http://www.mediafire.com/view/dt6ykmjoeoxqep1/Le_Parc_au_Buffles(dich).docx

 

Chuyên mục:Books, Giáo dục
 1. 02/09/2016 lúc 7:17 chiều

  Cám ơn Ông Nguyễn Tất Hữu rất nhiều vì đã bỏ công sưu tầm và có lòng tốt chia sẻ cho mọi người trên facebook cùng đọc để nghiên cứu học tập mở mang tri thức.
  Người biết mở mang tri thức thì mới phục vụ cho xã hội tốt đẹp hơn.

 2. hoa
  02/09/2016 lúc 9:50 chiều

  Cám ơn bạn!

 3. congaque
 4. Nghĩa
  03/09/2016 lúc 5:57 sáng

  Tuyệt vời

 5. Hạnh
  03/09/2016 lúc 9:39 sáng

  Xin chân thành cảm ơn.

 6. 04/09/2016 lúc 8:41 sáng

  cảm ơn admin nhiều nhiều

 7. Ha The Linh
  05/09/2016 lúc 10:28 chiều

  Cam on ong rat nhieeu

 8. Dung
  06/09/2016 lúc 9:44 sáng

  Cảm ơn nhiều nhiều ạ!

 9. Biên Nhân NDđ.
  06/09/2016 lúc 6:40 chiều

  Rất kính phục lòng yêu văn hóa Việt và xin cúi đầu cảm tạ công phu số hóa sách xưa cua anh Nguyễn Tất Hữu, dù chưa từng quen biết tên anh và biết ở đâu.

 10. duongvanha
  06/09/2016 lúc 11:54 chiều

  xin được cảm ơn người sưu tầm và chia sẻ, công đức vô lượng

 11. Nga.dinhvan
  07/09/2016 lúc 4:37 chiều

  Quá hay, xin chân thành cám ơn A đã chia sẻ cùng mọi người.

 12. Minh
  09/09/2016 lúc 2:42 sáng

  Toi can tim cuon ” Dat le que thoi ”
  Nho giup dum rat cam on

 13. Huỳnh Trị Bình
  07/11/2016 lúc 11:49 sáng

  Xin hỏi Ộng có cuốn : Tập Đọc Vui Lớp Tư (NXB Nguyễn Văn Huấn 1956) – Nhiều Tác Giả, 64 Trang,
  xin chân thành cảm ơn
  tribinh39@gmail.com

 14. Quoc Lengoc
  03/09/2018 lúc 8:00 chiều

  Đa tạ lòng tốt của chủ trang, kính chúc bác thật nhiều sức khỏe!

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: